OBRIM ELS DISSABTES

BIFOSFONATS I TRACTAMENT DENTAL

Els bifosfonats són un grup de medicaments utilitzats per a la prevenció i tractament de malalties amb resorció òssia, com l’osteoporosi i el càncer amb metàstasi òssia.
El tractament dental en pacients que han pres aquests medicaments és un tema molt actual que el dentista ha de tenir molt present a l’hora de realitzar un tractament dental que impliqui una extracció o cirurgia.
Qualsevol persona que pren medicaments que contenen com a ingredient alendronato, ibandronato, pamidronato, zoledronato o en general qualsevol medicament que acabi en “dronato” ha de comunicar-li a l’especialista abans de realitzar qualsevol tipus de tractament.
I per què? Perquè principalment els bifosfonats poden produir osteonecrosis del maxil·lar, és a dir, una infecció molt greu dels ossos maxil·lars; majoritàriament en els sectors posteriors i sobretot quan són medicaments administrats per via intravenosa.
L’osteonecrosi sol presentar-se en pacients que han pres els bifosfonats via oral més de tres anys (amb una mitjana de 5-6 anys), mentre que l’osteonecrosi del maxil·lar associada als bifosfonats intravenosos pot presentar-se inclusivament amb menys d’1 any de tractament.

MESURES PREVENTIVES PER ALS PACIENTS QUE PRENEN BIFOSFONATS

ELS PACIENTS ONCOLÒGICS (AMB CÀNCER)

• Abans de començar un tractament amb bifosfonats per via intravenosa:

 • Han de passar un examen complet de la seva salut bucodental realitzada per un odontòleg.
  § Si l’especialista identifica la necessitat de tractament dental, aquest no ha de demorar-se.
  § Han de mantenir una higiene bucodental adequada durant tot el tractament.
 • Durant el tractament amb bifosfonatsper via intravenosa:
 • Hauran de realitzar revisions regulars per un dentista, d’acord amb els terminis que se li indiquin.
  § Si presenta signes suggestius, com poden ser dolor en la boca, les dents i/o la mandíbula, inflor o nafres en la boca, endormiscament o sensació de pesadesa de la mandíbula, o pèrdua d’una dent, han d’informar sense demora al seu oncòleg/hematòleg i el seu dentista.
  § La conveniència de qualsevol intervenció dental durant el tractament amb bifosfonatsha de ser valorada pel seu oncòleg/hematòleg i el seu dentista.

PACIENTS AMB OSTEOPOROSIS I ALTRES INDICACIONS DE BIFOSFONATS

• Abans de començar qualsevol tractament amb bifosfonats orals, han de tenir un bon estat de salut buocental, per la qual cosa han de ser examinats pel seu dentista i rebre el tractament dental necessari.
• Han de conèixer les mesures generals d’higiene bucodental i dur-les a terme durant tot el tractament.
• Mentre estan en tractament haurien de passar revisions regulars per un dentista i acudir a consulta odontològica tan aviat com presentin problemes dentals.
• Davant qualsevol intervenció dental, han de comunicar al dentista que estan rebent bifosfonats. Es recomana que quan siguin necessàries intervencions dentals, aquestes hauran de ser tan conservadores com sigui possible (manteniment de la peça).

SI ESTÀS EN TRACTAMENT AMB BIFOSFONATS, INFORMA IMMEDIATAMENT EL TEU ODONTÒLEG. JUNTS PODEM PLANIFICAR UN TRACTAMENT DENTAL QUE MANTINGUI LES DENTS SANES I MINIMITZI EL RISC DE TENIR OSTEONECROSI MANDIBULAR.