OBRIM ELS DISSABTES

Tractament del Bruxisme

Què és el Bruxisme?

És una activitat anormal i sense propòsit funcional dels músculs de la masticació, que es produeix de forma inconscient i que sol donar-se de nit. Considerem grinyolar i/o estrènyer les dents com a bruxisme. El bruxisme es pot donar tant en adults com en nens (aquests solen tenir episodis de bruxisme durant la dentició de llet i la dentició mixta), i pot ser tant diürn com nocturn.

Quines són les causes del Bruxisme?

Existeixen diverses teories per a explicar aquesta patologia, però per a simplificar parlarem d’uns factors predisponents (contactes anòmals entre dents d’arcades oposades) i uns altres desencadenants (estrès, personalitat, tipus de dentadura, posició durant el somni…).

La combinació de tots dos factors són els responsables d’induir a l’hàbit d’estrènyer i grinyolar les dents.

Quins són els símptomes i signes del Bruxisme?

A causa de l’hàbit de grinyolar les dents es produeix un desgast dental i en casos extrems fractures dentals. Però del que primer se sol queixar el pacient és de dolor en l’articulació i en els músculs, que pot irradiar-se cap a la cara i el coll.

Com es tracta el Bruxisme?

Depenent de cada cas el tractament a seguir pot basar-se en un o una combinació dels següents ajust oclusal, Fèrula de descàrrega (bàsicament es tracta d’una fèrula que es col·loca damunt de les dents i està encaminada a evitar el desgast prematur dels mateixos), Rehabilitació protètica, Ortodòncia, administració de fàrmacs en fases agudes, fisioteràpia…