OBRIM ELS DISSABTES

Tractament de la Xerostomia

La saliva és fonamental per a protegir els teixits de la cavitat oral atès que conté substàncies antimicrobianes. A més contribueix a la realització del llenguatge, masticació, deglució i en la percepció del sentit del gust.

Els símptomes de sequedat de boca resulten molt freqüents en les persones d’edat avançada. Les causes principals de la seva existència són els fàrmacs, com per exemple, l’ús d’antidepressius, antihistamínics, agents antiarítmics…

La sequedat de boca pot ser deguda també a malaltia local, com a alteracions en les glàndules salivals, o a l’existència d’alguna malaltia sistèmica com la malaltia de Sjogren, l’hipotiroïdisme, depressió o diabetis mal controlada, que condiciona la disminució de la producció de saliva.

El tractament de les persones d’edat avançada amb sequedat de boca inclou un correcte diagnòstic i prevenció. Consisteix en la disminució o retirada de fàrmacs que exerceixin aquest efecte advers, així com l’ús de substituts de la saliva. Els lubrificants orals poden proporcionar alleujament transitori, però no tenen les propietats protectores de la saliva.

Consulti la nostra clínica per a conèixer l’origen i possibles tractaments pal·liatius.