OBRIM ELS DISSABTES

Logopèdia

La logopèdia és la disciplina sanitària encarregada de la intervenció i prevenció dels trastorns de la comunicació humana així com de les seves funcions associades.
A través d’una atenció individual i personalitzada, la logopeda de la clínica s’ocuparà de l’avaluació, diagnòstic i de la rehabilitació de les disfuncions, retards o trastorns que es puguin presentar en la comunicació, parla, llenguatge, veu i deglució.

En nens:
• Retards i trastorns del llenguatge i la comunicació.
• Trastorns i retards en la parla.
• Alteracions en la fluïdesa de la parla.
• Trastorn específic del llenguatge.
• Deglució atípica.

En adults:
• Afàsia (pèrdua o alteració del llenguatge una vegada adquirit).
• Disàrtria (són errors de l’articulació de les paraules ocasionats per una lesió en el sistema nerviós central o perifèric).
• Alexia (pèrdua de la capacitat de llegir una vegada que ja s’ha adquirit).
• Disfonia (alteració de la veu que dificulta la comunicació).
• Disfèmia (trastorn que afecta a la fluïdesa de la parla).