OBRIM ELS DISSABTES

Antironc

Mitjançant un nou dispositiu intraoral podem tractar el ronc i la síndrome d’apnea del somni.

Està format per dues fèrules unides entre si mitjançant un cargol que permet un avançament controlat i confortable de la mandíbula, mitjançant l’increment del to muscular a nivell de la via aèria.

D’aquesta forma senzilla, es facilita el pas d’aire eliminant el ronc i millorant els episodis d’apnea que es tradueixen en una notable millora en la qualitat de vida dels pacients.