OBRIM ELS DISSABTES

Estètica i emblanquiment dental

Hi ha un ABANS i un DESPRÉS.

Què és l'emblanquiment dental?

L’emblanquiment és el conjunt de tècniques encaminades a aclarir el color d’un conjunt de dents compromeses estèticament o bé d’una sola dent que pugui haver-se enfosquit després d’una endodòncia o trauma dental.

L’emblanquiment dental pot ser: intern (en dents no vitals únicament) o extern.

Com es poden blanquejar les meves dents?

Si parlem de emblanquiment extern existeixen tres tipus de tècnica: emblanquiment Ambulatori (a casa), en Clínica o Mixt.

Emblanquiment Ambulatori: Es confeccionen unes fèrules fetes segons el model de la boca del pacient i se li lliura un kit amb diversos gels blanquejadors. El gel s’introduirà en la fèrula i serà el pacient qui li ho col·loqui el temps que li indiqui el dentista. El normal és realitzar controls setmanals per a avaluar els canvis.

Emblanquiment en Clínica: Es col·loca damunt de les dents el producte blanquejador i aquest s’activa mitjançant una llum especial. El tractament a penes dura una hora i els resultats són visibles al moment.

Emblanquiment Mixt: Aquells procediments que combinen sessions en clínica amb el emblanquiment domiciliari. Solen consistir en una o dues sessions clíniques per a prosseguir la resta del tractament en domicili durant un breu període de temps. Tenen l’avantatge respecte a l’ambulatori pur que el pacient pot veure els resultats en la primera sessió.

En qualsevol cas serà el seu dentista qui l’assessori sobre la millor tècnica a seguir.

Quant temps dura l'efecte d'un emblanquiment?

Depèn en gran manera del tipus d’alimentació que segueixi el pacient després del tractament. Així, en una persona fumadora, que beu vi i pren cafè regularment, l’efecte del emblanquiment es perdrà amb més rapidesa. D’acord amb l’Associació Dental Americana (ADA), al cap de 5 anys, només un 20 per cent dels casos estudiats havien perdut lleugerament la tonalitat aconseguida. El seu dentista valorarà quan és convenient realitzar un recordatori.

He de seguir una dieta especial una vegada realitzat l'emblanquiment?

Els primers dies després del tractament, cal seguir una “dieta blanca”, que consisteix a prendre aliments sense colorants, com a llet, iogurts naturals, arròs, pasta, peix… i eliminar radicalment tots els que “tenyeixen” (cafè, begudes de cola, remolatxa, xocolata, tomàquet, pastanaga…).

L'emblanquiment danya l'esmalt?

Definitivament no.

Segons estudis realitzats per l’Associació Dental Americana (ADA) no existeixen efectes perjudicials per a l’esmalt per la utilització de sistemes de emblanquiment amb compòsit oxigenats de baixa concentració.

Té efectes secundaris l'emblanquiment?

Existeix un petit percentatge de persones que podrien experimentar un augment de la sensibilitat al fred i a la calor després del tractament. Aquest augment en la sensibilitat és temporal, remetent en un termini màxim de 48 hores.

Què són les Carilles?

Les Carilles són unes fines làmines que es col·loquen en la part frontal de les dents i que ens permeten millorar certs aspectes estètics de les dents com són el color, la forma i la grandària.

Existeixen diferents tipus de Carillas: de Porcellana, de Compòsit o Sense Tallat.

Carillas de Porcellana: Aquest tractament consisteix en l’adhesió química de fines làmines de porcellana damunt de la dent. És el material d’elecció tant per la seva duresa com per la seva estètica per a canviar alteracions de forma, posició, color.

Carilles de Compòsit:
El Compòsit és una material format per una matriu de resina, partícules de ceràmica i un sistema d’enduriment mitjançant una llum especial.

La funció principal de les Carilles de Compòsit és la de recobrir les dents amb anomalies de color, alinear lleugeres malposicions entre les dents, tancar petits espais entre les dents o reparar dents fracturades aconseguint un resultat estètic d’alta qualitat. Resulten una alternativa excel·lent a les carilles de Porcellana, sempre que es vulgui una menor inversió.

En qualsevol cas serà el professional qui determini si és o no possible realitzar aquest tractament. En determinades situacions (mala higiene bucal, alta activitat de càries, apretament de les dents,…) les Carilles de Compòsit no estan indicades.

Carilles Sense Tallat:
En aquest tipus de carilles la dent pràcticament no s’ha de preparar (o la seva preparació és mínima). El tractament és doncs completament reversible i els resultats estètics excel·lents. Permeten la correcció de dents petites o curtes, dents inclinades cap a dintre o petits espais entre dents.

Casos recents d'estètica dental

Cas d'estètica dental 1
Abans
Després
Cas d'estètica dental 2
Abans
Després
Cas d'estètica dental 3
Abans
Després