OBRIM ELS DISSABTES

TAC Dental (CBCT)

CBCT són les inicials de Cone Beam Computed Tomography, que traduït al català seria com a Tomografia Computeritzada de Feix Cònic. Es tracta d’un tipus especial de Rajos X que mitjançant una sola exploració produeix imatges en 3D de les dents, els teixits tous, els ossos i els nervis.

Quan s'utilitza el TAC dental?

Bàsicament el fem servir en Implantologia, però pot tenir més usos:

  • Col·locació d’implants: Permet estudiar l’estructura òssia per determinar la posició exacta en què es col·locarà l’implant en l’os.
  • Regeneració òssia: El TAC també serveix per comprovar la dimensió òssia del pacient i determinar si compta amb prou os.
    Resulta bàsic per determinar com es portarà a terme la intervenció i decidir si cal fer alguna tècnica de regeneració òssia, com l’elevació de sinus.
  • Queixals del seny inclosos: El TAC serveix per comprovar la seva relació amb el nervi dentari inferior i calcular com es pot dur a terme la intervenció perquè resulti el menys invasiu possible.
  • Ullals inclosos: Podem determinar, abans d’iniciar un tractament d’ortodòncia, en quina posició es troba l’ullal inclòs, i decidir prèviament, quina és la millor tècnica per aconseguir portar l’ullal a l’arcada.