OBRIM ELS DISSABTES

Cirurgia i Implantologia

Què són els Implants Dentals?

Els implants no són més que uns additaments de titani que tinença la funció de crear unes “arrels artificials” on no hi ha dents per a, posteriorment, poder inserir una pròtesi damunt.

Tothom pot col·locar-se Implants?

El tractament amb implants implica la realització d’un estudi previ per a valorar si el pacient té os en quantitat i qualitat suficient com per a poder rebre un implant.

En l’actualitat, i gràcies als avanços en aquest camp, és estrany el cas en el qual no es pugui col·locar un implant.

És dolorosa la col·locació dels Implants?

El procés d’inserció dels implants es realitza baix anestesia local, i al contrari del que pugui semblar, el període postoperatori suposa menys incomoditats de les que un pugui esperar; únicament pot produir molèsties en la ferida durant el procés de cicatrització.

És fonamental seguir una higiene escrupolosa per a evitar sobreinfeccions en la geniva i prendre la medicació prescrita pel seu dentista.

Quan es pot col·locar la pròtesi sobre l'Implant?

Passat el temps d’integració de l’implant dins de l’os – de 2 a 6 mesos segons el cas- es connectarà la pròtesi sobre l’implant, i les funcions perdudes quedaran restablertes.

També existeix un protocol anomenat “càrrega immediata” que permet en casos concrets, col·locar implant i pròtesi el mateix dia.