OBRIM ELS DISSABTES

Odontologia general

Què és la càries?

La càries és una malaltia destructiva de les estructures de la dent i és també una de les malalties més freqüents de l’espècie humana.

Per què es produeix?

En el desenvolupament de la càries influeixen tres factors de risc:
• Els sucres de la dieta.
• Els bacteris de la boca.
• L’existència de dents susceptibles o predisposades.
• Factor temps.

Com es reconeix?

Inicialment, la lesió es manifesta com un canvi de color (fosc o blanquinós) en l’esmalt de la dent. Quan la lesió progressa, apareix pèrdua de substància i soscavació de l’esmalt, la qual cosa dóna un aspecte de taca grisenca. Finalment, l’esmalt es trenca i la lesió es fa fàcilment detectable.

Quan la càries afecta només a l’esmalt, no produeix dolor. Si la lesió avança i arriba al teixit interior de la dent, és quan apareix el dolor, que a vegades és intens i es desencadena en prendre begudes fredes o clients. A mesura que la infecció progressa, es produeix el passo als teixits tous que envolten la dent, apareixent un flegmó o abscés dental.

Com es tracta?

Passat el temps d’integració de l’implant dins de l’os – de 2 a 6 mesos segons el cas- es connectarà la pròtesi sobre l’implant, i les funcions perdudes quedaran restablertes.

També existeix un protocol anomenat “càrrega immediata” que permet en casos concrets, col·locar implant i pròtesi el mateix dia.

Què és una Endodòncia?

Una endodòncia és el procediment pel qual s’extirpa el paquet vasculo-nerviós que es troba a l’interior de la dent (polpa dental) i que es troba malalt per diferents motius.

Quan es realitza una Endodòncia?

Quan la polpa està afectada de forma irreversible per càries profundes o traumatismes. En aquests casos la dent es torna sensible al fred, la calor, a la masticació. El dolor pot ser intermitent o constant. Fins i tot la dent pot canviar de color o pot aparèixer un flegmó.
També podria estar aconsellada l’endodòncia en dents que requereixen tallats exhaustius per a posterior col·locació de corones o ponts.

Com es realitza una Endodòncia?

Després d’anestesiar la dent, es procedeix a eliminar tot el teixit afectat per la càries fins a deixar la dent completament neta. A continuació s’accedeix al nervi.

El següent pas és mesurar l’arrel de la dent, mitjançant radiografia i un aparell dissenyat per a aquesta fi. Una vegada que coneixem la longitud del conducte, es procedeix a la neteja del canal pel qual discorre el nervi.

Finalment es desinfecta per complet la dent, s’asseca i es obtura per a segellar-lo hermèticament.

El tractament d’endodòncia es fa sota anestèsia local. El pacient no assegui cap dolor durant el tractament. Solament en alguns casos, en passar-se l’efecte de l’anestèsia es refereix una lleugera sensació de molèstia en la zona, que es passa als 4 o 5 dies. Per a reduir aquestes lleus molèsties es recepten analgèsics i antiinflamatoris.

Una dent endodonciada necessita alguna cura especial?

Després d’un correcte tractament d’endodòncia i una adequada restauració definitiva de la dent, realitzada pel seu odontòleg o estomatòleg, la dent es comportarà igual que els altre punt en la seva funció com en la seva durada, requerint les mateixes cures d’higiene, prevenció i revisions periòdiques que qualsevol altra dent.

Són més fràgils les dents després d'una endodòncia?

La dent que no sigui restaurat és susceptible a una fractura, per tant haurà d’acudir al seu odontòleg o estomatòleg al més aviat possible per a realitzar la restauració que es consideri oportuna. En pocs casos una dent correctament restaurada i tractat amb endodòncia pot sofrir una fractura al cap d’un temps per pèrdua de la restauració, càries o altres factors predisponents entre els quals es troba el bruxisme.

Quantes sessions són necessàries per a realitzar una endodòncia?

En la majoria dels tractaments l’endodòncia pot realitzar-se en una sola sessió, si bé en alguns casos poden ser necessaris dos o més sessions, sempre segons el parer del professional que la realitza.