OBRIM ELS DISSABTES

RELACIÓ ENTRE BOCA I COR

Una mala salut oral multiplica per dos el risc de patir un atac cardíac.

Les bactèries orals passen al torrent sanguini a través de les genives inflamades. Les bactèries orals s´adhereixen a les plaques grasses en el torrent sanguini, contribuint a l´obstrucció vascular.

Les bactèries orals desencadenen una resposta inflamatòria que causa que els vasos sanguinis s´inflamin, reduïnt el fluxe de sang i augmentant el risc de coàguls i trombos.

D´acord  amb les investigacions, les persones amb enfermetat periodontal (piorrea) tenen el doble risc de patir un atac de cor i tres cops més possibilitats de patir un derrame cerebral.