OBRIM ELS DISSABTES

Plasma ric en plaquetes (PRP) i les seves aplicacions en odontologia

El PRP és un material biològic autòleg, és a dir, s´obté de la sang del pacient prenent una mostra per punció venosa en la propia consulta. Posteriorment es centrifuga per separar els diferents components. Una porció del centrifugat conté plaquetes que son les cèl.lules que participien en la coagulació. Aquetes cèl.lules tenen gran quantitat de factors de creixement, els quals tenen el potencial d´estimular la resposta reparativa dels teixits afectats. El PRP conté una quantitat de plaquetes 5 cops més gran que la que es troba en la sang normal. A major nombre de plaquetes, més quantitat de factors de creixement i per tant millor cicatrització. Un cop obtingut el PRP aquest es pot aplicar sol o bé mesclat amb l´injert ossi.

Al ser plasma extret del propi pacient, no resulta tòxic. Es tracta d´un material autòleg i, en conseqüència, amb cap efecte antigènic. No existeix cap risc de contagi de cap enfermetat.

Actualment aquesta tècnica està sent usada en diferents camps de la medicina, com la cirurgia oral i maxiloafacial, ortopèdia, artroscòpica, plàstica i reconstructiva, medicina vascular, dermatologia,…

Avantatges:

  • Accelera la reparació òssia
  • Accelera la reparació i la cicatrització de les ferides, allliberant factors que estimulen la producció de cèl.lules
  • Redueix l´inflamació i el dolor local
  • Acurta els temps de recuperació

Aplicacions en Odontologia:

  • Regeneració òssia: tant en defectes periodontals ossis com periimplantaris, o prèvia a la col.locació d´implants ja que s´accelera la regeneració òssia. El PRP és un complement ideal pels injerts ja que serveix per compactar i retenir el material de l´injert, aportant adhesió i estabilitat. A més és osteoconductor i osteoinductor.
  • Col.locació d´implants: millora l´estabilitat i la cicatrització.
  • Després d´una extracció dental: Amb el PRP al mateix temps que es sella l´alveol evitant la seva contaminació es proporciona una gran concentració de factors de creixement  de manera que es millora la cicatrització. El PRP té un efecte hemostàtic i augmenta la velocitat de la cicatrització, accelerenat el postoperatori en les cirurgies.