OBRIM ELS DISSABTES

L´ESTERILITZACIÓ DE L´INSTRUMENTAL A LA CLÍNICA

Per a garantir que l’instrumental arriba en condicions adequades a les vostres boques, és necessari que prèviament passi per una seqüència de processament. D’aquesta manera es prepara l’instrumental contaminat per a la seva reutilització en la clínica. Aquest procés ha de fer-se acuradament amb la finalitat d’eliminar tots els possibles patògens.
Parlem doncs d’una sèrie d’etapes per al processament de l’instrumental , que consisteixen en:
1. Predesinfecció: submergim l’instrumental en l solució detergent i desinfectant sense aldehids.
2. Esbandida: s’esbandeix l’instrumental amb abundant aigua.
3. Neteja: es torna a sumregir l’instrumental en solcuión detergent i es neteja convenientment amb un raspall.
4. Ultrasons i esbandida:s´introdueix l´instrumental en un bany d’ultrasons, es treu i s’esbandeix.
5. Assecat de l’instrumental i embossat.

6. Esterilització: es col·loca l’instrumental en l’autoclau i se sotmet a esterilització. L’efectivitat de l’autoclau es controla setmanalment.

D’aquesta manera ens assegurem que tot el material que entra en la boca dels nostres pacients es troba lliure de bacteris.