OBRIM ELS DISSABTES

DE QUÈ DEPÈN EL COLOR DE LES NOSTRES DENTS?

La tonalitat de les nostres dents és un factor que ve determinat genèticament. És el resultat del color de la dentina -més o menys groguenca- i del gruix de l’esmalt dental -més o menys translúcid-. Aquest color és un paràmetre variable
El color de les nostres dents pot variar en funció de l’edat, el tipus de peça dental i també cal tenir en compte que les dents de llet són més blancs que els definitius. A més les dents poden sofrir tincions, que classificarem en extrínseques i intrínseques.
• Les tincions extrínseques es produeixen a causa de l’enfosquiment de la capa externa de la dent -esmalti-. El seu origen sol estar lligat al consum de diferents begudes o aliments, o a mals hàbits com, per exemple, el tabaquisme.
• Per contra, les tincions intrínseques tenen el seu origen en la tinció de l’estructura interna de la dent. Entre les seves causes destaquen el consum de determinats medicaments o un fort traumatisme.
A grans trets podem dir que mitjançant una higiene dental podem eliminar la majoria de les tincions extrínseques, mentre que les intrínseques podran desaparèixer mitjançant un emblanquiment dental combinat.