OBRIM ELS DISSABTES

8 M: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Aprofitant que avui celebrem el Dia Internacional de la Dona, segons apunta el Col.legi Oficial d´Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, cada any, quan es revisen les xifres, veiem que les professions sanitàries es feminitzen cada cop més i l’odontologia segueix també aquesta tendència. Fa dècades que la figura de la dona només ocupava llocs de suport en les clíniques dentals, ja que eren els homes qui acaparaven els càrrecs de responsabilitat, però cada cop més, les dones són majoria al col·lectiu de dentistes.

Aquesta situació va començar a donar-se la década dels 70-80, i ha anat in crescendo en els darrers anys.

Així, avui, la tendència ha revertit i al 2021 el 60,35% de dentistes en actiu a Catalunya eren dones i es preveu que aquesta xifra continuï creixent a mitjà i llarg termini, ja que cada any el percentatge de dones dentistes és més elevat. Si comparem el 2021 amb el 2020, veiem que l’augment ha estat de gairebé un 1%, ja que a Catalunya el 2020 les dentistes representaven un 59,42% del total.