OBRIM ELS DISSABTES

COM TRACTEM ELS RESIDUS EN DENTAL UNZETA?

El maneig de residus comprèn el conjunt de dispositius i procediments adequats a través dels quals els materials utilitzats en l’atenció de pacients són dipositats i eliminats sense risc. Parlarem dels diferents tipus de residus i del seu maneig en aquest blog:

– Residus punxants i tallants: han de ser eliminats en recipients rígids i ben identificats, resistents a la punció.

– Manipulació de material tòxics: l’eliminació de residus contaminants, com els excessos d’amalgama de plata, hauran de ser col·locats dins d’un recipient a prova d’aigua que es tancarà hermèticament abans de la seva eliminació, prèvia retolació amb el títol de “material tòxic”.

– Eliminació de residus: per a l’eliminació de residus s’ha de contractar prèviament els serveis d’empreses autoritzades. Uns certs residus posseeixen grans quantitats de microorganismes provinents del pacient i si no s’eliminen de manera adequada són potencialment perillosos.

Com veieu existeixen diferents protocols que hem de seguir per a garantir-vos la seguretat en la vostra clínica i per als vostres tractaments.