OBRIM ELS DISSABTES

ATENCIÓ ALS NOSTRES AVIS DURANT EL COVID-19

Els adults grans (majors de 65 anys) son més vulerables al Coronavirus. Alguns tenen diabetis, hipertensió arterial, , afectacions cardíaques i altres malalties preexistents que els fan més susceptibles a l´enfermetat pel Covid-19.

És per aquest motiu pel qual hem d´extremar les mesures de protecció al màxim en persones que es trobin en aquesta franja d´edat.

Des de la clínica hem establert un protocol de seguiment mitajançant trucades telefòniques als nostres pacients de més de 65 anys.

A més a més diposem del telèfon 659 010 618 per atendre les vostres urgències dentals.